Ngành Hải quan: Triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng giả ngay từ đầu năm. - Trường Giang Logistics

Ngành Hải quan: Triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng giả ngay từ đầu năm.

Ngành Hải quan: Triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng giả ngay từ đầu năm.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 là 315 nghìn tỷ đồng. Dự toán 2021 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6%; giá dầu thô 45$/thùng; các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 tăng 5% so với dự toán (331 nghìn tỷ đồng)

Trước nhiệm vụ chính trị nêu trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký ban hành Chỉ thị số 215/CT-TCHQ , ngày 15/1/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ. Trong đó, Tổng cục trưởng giao lực lượng kiểm soát hải quan chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định… của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính.

Tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên toàn tuyến

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu lực lượng kiểm soát hải quan tiếp tục bám sát, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết,… của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tất cả các tuyến, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, hàng bách hóa, các mặt hàng nhạy cảm phòng chống dịch Covid-19, hàng cấm.

Thông tin liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy phải được xử lý kịp thời, bí mật, chặt chẽ

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu lực lượng kiểm soát hải quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Các thông tin liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy phải được xử lý kịp thời, bí mật, chặt chẽ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc vụ việc, đảm bảo không để lọt, lộ thông tin, đối tượng vi phạm. Nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát ma túy, tiền chất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 6197/KH-TCHQ ngày 22/9/2020 của Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, lực lượng kiểm soát hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong địa bàn hải quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy chế phối hợp; Nâng cao hiệu quả công tác thu thập, trao đổi, xử lý thông tin với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đặc biệt thông tin về các vụ việc, vi phạm của các đối tượng, lô hàng cụ thể, thông tin về buôn lậu ma túy, hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thông tin về phương thức, thủ đoạn mới; mở rộng các kênh quốc tế trong hoạt động hỗ trợ điều tra.

Bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực cho bộ phận thu thập thông tin, giám sát qua các hệ thống điện tử của Ngành. Phát huy tối đa hiệu quả việc sử dụng phương tiện trong việc giám trực tuyến trên ba cấp đạt hiệu quả cao. Nghiên cứu, đầu tư Trung tâm giám sát trực tuyến tại các đơn vị có số thu lớn hoặc các đơn vị đã được đầu tư các hệ thống trang thiết bị kiểm tra, giám sát Hải quan.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát hải quan; nghiên cứu, sắp xếp và bố trí lực lượng kiểm soát hải quan có nhiệt huyết, có trách nhiệm đảm bảo gọn nhẹ, chính quy, tinh nhuệ và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương; đảm bảo hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động, trong đó tập trung triển khai Kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Hải quan giai đoạn 2021-2025; tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.